Østfold kollektivtrafikk er en del av nye Viken fylkeskommune

Foreløpig er det ingen endringer for deg som reiser med buss i Østfold.

Om Østfold kollektivtrafikk

Østfold kollektivtrafikk er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken og skoleskyssen i tidligere Østfold fylke, som nå er en del av Viken fylkeskommune. 

Vi planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Østfold. Vi eier ingen busser selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Østfold kollektivtrafikk. 

Vi er heleid av Viken fylkeskommune.

 

Planer for kollektivtransport i Viken

Viken fylkeskommune eier også kollektivselskapene Brakar (tidligere Buskerud fylke) og 40% av Ruter (Oslo og tidligere Akershus fylke).

Kollektivtransport er et prioritert område, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

Fylkesrådet vil utrede hvordan kollektivtrafikken best bør organiseres i Viken. Det skal utredes flere alternative løsninger, og alle tre kollektivselskapene fortsetter med sine kollektivtjenester som tidligere inntil videre.

 

Ingen endring for deg som reiser kollektivt

For deg som reisende vil alt være som før en god stund fremover.

Det vil fremdeles stå Østfold kollektivtrafikk på bussene, og du kan kjøpe de samme billettene som før.

Du finner informasjon på samme måte som før, og ØstfoldReise-appen og ØstfoldBillett-appen fungerer også som før Viken.

 

Les her om skoleskyssordningen i tidligere Østfold fylke, nå Viken fylkeskommune.

 

 


Publisert 21. januar 2020. Sist oppdatert 22. september 2021