Østfold kollektivtrafikk korona-merker busser og seter

Østfold kollektivtrafikk vil nå merke bussene med hvor mange passasjerer som kan være om bord. For å hjelpe passasjerene til å overholde en meters avstand, vil kollektivselskapet også merke hvilke seter passasjerene kan bruke og hvor de kan stå.

Tiltakene innebærer en passasjerbegrensning på bussene. En ordinær buss rommer ca. 40 sitteplasser, med de nye tiltakene vil bussen ha rundt 20 sitteplasser. 

– Det å opprettholde myndighetenes avstandskrav på 1 meter er ikke et problem på de fleste avgangene våre. Men, vi vet at enkelte bussavganger er fulle. Dette gjelder særlig bussene i Nedre Glomma. Bussjåførene vil fremover ha ansvaret for at antall passasjerer i bussen ikke overstiger anbefalingene, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk. 

Tiltakene er i tråd med bransjeveilederen som kollektivtrafikkbransjen selv har utarbeidet, og innføres i forbindelse med Helsedirektoratets nasjonale smitteveileder for persontransport. 

Ikke ta bussen med mindre du må

Johnsen oppfordrer alle som ikke må reise kollektivt om å la være.

– Vi må prioritere plassen til elever som skal på skolen og ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Vi gleder oss til å ønske alle som vil ta bussen velkommen om bord igjen, men akkurat nå må vi be våre øvrige passasjerer om å finne andre fremkomstmiddel.

Han understreker at alle skoleelever skal få være med bussen, selv om den er full. Og at fulle skolebusser skal innrapporteres til Østfold kollektivtrafikk, slik at de kan jobbe med en løsning for disse bussavgangene.

Nye tiltak

Alle øvrige smitteverntiltak opprettholdes; passasjerer må benytte bakre dør som inngang og de fremste radene ved sjåføren vil fortsatt være avsperret. Alle som reiser skal ha gyldig billett, enten på mobilen eller på busskortet.

Følgende nye tiltak blir iverksatt den nærmeste tiden;

  • Det vil bli hengt opp plakater på dørene til bussene, som angir hvor mange passasjerer det er plass til om bord.
  • Det henges også opp plakater inne på bussene for å minne om en meters avstand og plassbegrensning.
  • Merking av seter og gulv vil gradvis skje for å tydelig angi hvor passasjerene kan sitte og stå.

 


Publisert 30. april 2020. Sist oppdatert 2. juli 2021