84% økning i antall bussreiser i Moss og Rygge første uka med nytt og gratis busstilbud !

En svært god start

Det ble registrert totalt 34.601 passasjerer på bussene i Moss og Rygge i løpet av første uka med nytt og gratis busstilbud. Dette er en økning på 84% sammenlignet med samme periode i 2018.

 - Dette er en svært god start på det nye busstilbudet og gratisbussperioden, og vi ser frem til fortsettelsen, sier en strålende fornøyd Siv Jacobsen, leder av styringsgruppa for Miljøløftet Moss.

- Vi jobber for et nullvekstmål i personbiltrafikken og håpet at gratis buss kunne friste flere arbeids- og studiereisende til å prøve ut bussen og reise kollektivt, men dette resultatet var mer enn vi kunne drømme om, sier hun entusiastisk videre.

 

Undersøkelse på bussene

Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk, sier han er glad for at det nye busstilbudet i Moss har blitt så godt mottatt og at så mange har latt seg friste av gratis buss.

Han er samtidig opptatt av å få vite mer om hvem som bruker det nye tilbudet.

- Er det tidligere kunder som reiser oftere, er det syklister og gående som nå bruker buss, er det noen som normalt kjører bil som nå prøver busstilbudet, eller gjennomføres det flere reiser enn tidligere?

- Sannsynligvis er det en kombinasjon av dette, men vi trenger mer informasjon både om hvordan det nye tilbudet treffer reisebehovene i regionen, hva som er årsaken til den betydelige veksten og hvordan passasjerene reiste tidligere. I løpet av de neste ukene vil vi derfor gjennomføre en undersøkelse på bussene, avslutter Johnsen.

 

Størst økning på bybussene

Bybussene hadde en samlet økning på 94% med totalt 26.104 passasjerer, lokalbussrutene 75% med 5.600 passasjerer og skolebussene 35% med 2.897 passasjerer.

Det er samtidig en betydelig økning i antall reiser med regionbussene innenfor de to kommunene.

 

Dette er nytt fra 19. august:

 • For å bidra til å nå målet om nullvekst i biltrafikken, er det tilrettelagt for bedre for arbeids-, studie- og skolereiser.
 • Avgangstidene er planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon.
 • Fokus på de største boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge.
 • Etablering av 5 hovedbusslinjer med 15 minutters frekvens i rushtrafikken og 30 minutter ellers.
 • Tilbudet mot Øreåsen er delt i linje 21 og 24 for å betjene Høyden og Varnaveien, og vil samlet sett gi like høy frekvens som øvrige linjer.
 • Definisjonen for rushtid forlenges til tre timer på morgenen og fire timer på ettermiddagen.
 • Lokalbusslinjene øker til 30 minutters frekvens i rushtiden og 60 minutter ellers.
 • Har du periodebillett på Vy Tog, får du månedskort på buss for bare 300 kroner (mot 700 kroner normalt).

 

Om gratis buss:

 • Busstilbudet er gratis fra 19. august til 17. november, og gjelder kun på interne reiser i Moss- og Rygge kommune.
 • Alle får gå på gratis foran hos sjåføren, uten bruk av busskort eller billett-app.
 • Gratis buss gjelder alle bussrutene i og mellom kommunene, inkludert VY3 (Men, ikke Flybussekspressen, linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon og linje 545 Steinerskolen Moss-Vestby stasjon)
 • Skal du reise videre til Råde, Fredrikstad osv. må du betale ordinær pris.


Publisert 30. august 2019. Sist oppdatert 23. februar 2020