Busstreik i Østfold

Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen, stopper alle bussene i Østfold fra søndag 20. september, også skolebussene.

3 800 bussjåfører på Østlandet  er tatt ut i streiken, så i likhet med Østfold, er også kollektivtilbudet i Buskerud og Oslo/Akershus hardt rammet av konflikten. 

– Alle våre passasjerer, også skoleelevene, må finne alternative fremkomstmidler til jobb og skole under streiken, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Johnsen håper flest mulig benytter seg av hjemmekontor eller vurderer samkjøring til og fra skole og jobb, slik at ikke alle sitter i hver sin bil i morgenrushet.

– Det vil ikke bli satt inn ekstra kapasitet, siden dette er i tråd med reglene for en lovlig arbeidskonflikt, sier Johnsen videre.

 – Vi håper partene raskt kommer til enighet, og beklager så mye ulempene streiken medfører for våre kunder, avslutter han.

 

Ekspressbussene

Bussene på disse tre strekningene innstilles også under streiken:

  • VY3 Sarpsborg–Oslo 
  • VY6 Hvaler–Oslo 
  • FB11 Fredrikstad–Oslo Lufthavn 

 

Tilrettelagt skoleskyss med minibuss

Alle elevene fikk hentetidspunkt for mandagens skyss tilsendt på SMS fredag. Så sant det ikke kommer ny informasjon på SMS, så går skyssen som normalt.

 

Reiseplanleggeren

Reiseplanleggeren og ØstfoldReise-appen oppdateres ikke i forbindelse med en eventuell streik. Reiseforslagene vil derfor vise feil resultater.

Tavlene på bussterminalene og skilt på holdeplassene vil heller ikke vise korrekt informasjon under streiken.

 

Reisegarantien gjelder ikke

Vi minner om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse med streik.

 

Refusjon

Streik gir ikke grunnlag for refusjon av bussbillett eller utlegg til alternativ transport.


Publisert 20. september 2020. Sist oppdatert 26. november 2020