Dobling av antall bussreiser under Tall Ships Races i Fredrikstad

Det ble registrert totalt 46.594 passasjerer med lokalbussene i Nedre Glomma i løpet av Tall Ships Races 11.-14. juli. Dette er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

Flotte skuter, fint vær og 10 kronerstilbud på bussen har gitt gode resultater for busstrafikken, sier en fornøyd Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

De tre linjene 1 og 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad og linje 7 Moum-Fredrikstad-Rekustad hadde alene over halvparten av passasjerene.

Vi har hatt kapasitetsproblemer på enkelte linjer og det har dessverre blitt en del ventetid for noen kunder, men i all hovedsak har busstrafikken gått som planlagt i disse dagene. En av erfaringene fra forrige arrangement i 2014 var at tilbudet med VY linje 6 mot Hvaler hadde for dårlig kapasitet. I år er det derfor satt inn flere avganger mellom Skjærhalden og Fredrikstad, noe som har bidratt til mindre ventetid ved fulle busser. Det er også vært for dårlig kapasitet i områder med mye hyttefolk, blant annet på linje 114 fra Engelsviken og linje 115 fra Vikane.
Vi må si oss fornøyd med resultatet og gjennomføringen, samtidig som vi også tar med oss de negative tilbakemeldingene om busstilbudet fra årets arrangement til fremtidige skutefester, avslutter Gaulen.


Publisert 19. juli 2019. Sist oppdatert 27. september 2021