Dyrendalsveien i Halden stenges

Dyrendalsveien i Halden blir stengt i tiden 8.januar til 1. mai 2018. Bussene vil da i stedet kjøre via Busterudkleiva.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:
- Kullveien
- Åsveien
- Halden Bil

Avviket fremkommer dessverre ikke ved elektroniske søk i søkemotorer.

 

Foto: fotograf_Østfold fylkeskommune


Publisert 5. januar 2018. Sist oppdatert 8. januar 2019