Endret trasé mot Sarpsborg sentrum

Østfold kollektivtrafikk har funnet det nødvendig å igjen endre trasévalg inn mot Sarpsborg sentrum den tiden Kirkegaten er stengt, til 20/1-2018.

Fra mandag 27. november skal bussene som kommer fra øst kjøre Astrids gate til krysset Oskar Pedersens vei. Her tar de til venstre opp til Kirkegata, hvor de følger ordinær trasé til bussterminalen.

De midlertidige skiltene som er plassert i Astrids gate vest for krysset til Oskar Pedersens vei fjernes så raskt som mulig.

Her kan du se kart over ny omkjøringstrasé.


Publisert 23. november 2017. Sist oppdatert 8. november 2018