Endringer i rutetilbudet fra 6. januar 2020

Det er gjort noen justeringer og endringer i rutetilbudet, som vil gjelde fra 6. januar 2020.

Disse ruteendringene gjelder:

  • Linje 110 og 120 mellom Lisleby og Fredrikstad vil gå fra Fredrikstad på halve timen, istedenfor hel. På den måten vil disse linjene gå fra Lisleby mot Fredrikstad på motsatt halvtime i forhold til linje 8. Endringen skjer etter flere innspill, og det blir ikke flere avganger.
  • Linje 113 splittes til to linjer. Ny linje 123 kjøres motsatt vei av linje 113. Det blir ikke flere avganger, og også denne endringen har vært lenge etterspurt.

    Linje 113 kjører: Fredrikstad-Torsnes-Humlekjær-Kloppa
    Linje 123 kjører: Fredrikstad-Kloppa-Humlekjær-Torsnes

  • Linjene 113, 115 og 116 får nye avganger i rushtid. Dermed blir det halvtimes frekvens til de viktigste reisetidene morgen og ettermiddag.
  • Linje 20 Refsnes: Første avgang på morgenen starter 5 minutter tidligere for å rekke første tog mot Oslo.

 

De nye rutetabellene i pdf-format finner du under.


Publisert 11. desember 2019. Sist oppdatert 19. mai 2020