Endringer i VY3 Sarpsborg-Oslo og VY6 Hvaler-Oslo

- Det er veldig få som reiser fra Oslo slik situasjonen er nå. Siden passasjergrunnlaget dessverre ikke er tilstede, har vi i samarbeid med Vy express besluttet å gjøre noen endringer i VY3 som går fra Sarpsborg til Oslo og VY6 som går fra Hvaler til Oslo. Vi beklager til passasjerer som påvirkes av endringene, sier Lars Erik Haug, trafikksjef i Østfold kollektivtrafikk.

Passasjergrunnlaget er ikke lenger tilstede

Alle avganger til og fra Oslo innstilles helt fra onsdag 18. mars. Det innebærer at både VY3 og VY6 inntil videre ikke kjører til eller fra Oslo

– For Østfold kollektivtrafikk er det viktig at busstilbudet til og fra Sykehuset Østfold Kalnes opprettholdes så langt det er mulig, og der synes jeg vi har fått til en god løsning, sier Haug.

 

Endringer

VY3 Sarpsborg - Oslo har fremdeles avgang hver time hverdager mellom Mosseporten og Sarpsborg fra og med onsdag 18. mars og inntil videre, men ingen turer kjøres til eller fra Oslo. Med VY3 kan du reise til Sykehuset Østfold Kalnes. Se detaljer nederst i saken.

VY6 Hvaler - Oslo har avgang hver annen time mellom Fredrikstad og Skjærhalden fra og med fredag 20. mars, men ingen turer kjøres til eller fra Oslo fra og med onsdag 18. mars. Se detaljer nederst i saken.

Kalnes

Trafikksjefen forteller at det finnes alternative reiseruter for de som skal fra Oslo til Kalnes: 

  • Tog til Moss med bytte til VY3 på Moss Nesparken.
  • Tog til Sarpsborg med bytte til linje 13 Sarpsborg.

 


Refusjon

Hvis du blir berørt av endringene, kan du få refusjon:

 

 

Oversikt over alle endringene

VY3 Sarpsborg - Oslo 

VY3 kjører kun mellom Mosseporten og Sarpsborg. Det vil si ingen avganger til eller fra Oslo. Endringene gjelder fra og med onsdag 18.mars og inntil videre. 

Mandag – fredag: Kjører ifølge rutetabell med timesavganger mellom Sarpsborg og Mosseporten.

Lørdag og søndag: Kjøres ifølge rutetabell hver annen time mellom Sarpsborg og Mosseporten.

 

VY6 Hvaler - Oslo

VY6 kjører kun mellom Fredrikstad og Skjærhalden. Det vil si ingen avganger til eller fra Oslo. Endringene gjelder fra og med onsdag 18.mars og inntil videre. 

 

Onsdag 18. og torsdag 19. mars:

Avgang hver time ifølge rutetabell til/fra Fredrikstad – Skjærhalden.

 

Fra og med fredag 20. mars:

Mandag - fredag:

Avgang hver annen time fra Fredrikstad:

05:25 – 07:25 – 09:25 – 11:25 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 21:25

Fra Skjærhalden:

06:15 – 08:15 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 – 22:15

 

Lørdag og søndag:

Avg Fredrikstad:

07:25 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18:25 – 20:25 – 22:25

Avg Skjærhalden:

08:15 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 – 21:15 – 23:15


Publisert 17. mars 2020. Sist oppdatert 24. mars 2020