Flere avganger på linje 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad fra 7. januar

Fra 7. januar 2019 blir det noen større og mindre endringer i busstilbudet i Østfold, og først og fremst i Nedre Glomma.

Linje 2

Den største endringen gjelder nye rushtidsavganger på linje 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad som vil gi 15. min frekvens mellom kl 0630-0830 og 1400-1700 på hverdager.

 

Kun mindre endringer i disse tilbudene:

  • Avgangstidene på linje 4 mellom Fredrikstad og Kalnes justeres for å passe bedre med arbeidstidene.
  • Tilbudet med linje 110 mellom Fredrikstad, Trara, Leie og Lisleby blir to linjer (110 og 120) fra 7. januar som kjøres i begge retninger. Endringen vil ikke gi flere avganger totalt sett.
  • Linje 115 mellom Vikane og Fredrikstad vil betjene Slevik skole på alle avganger.
  • Linje 118 shuttlebussen mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie utvides til å betjene Ferjestedsveien og Fredrikstad bibliotek.
  • En del justeringer på skolebussene og i mellomtider på flere av linjene.

 

Linje 7 og 8

Linje 7 mellom Moum og Rekustadåsen samt linje 8 mellom Ambjørnrød og Øra har hatt en del forsinkelser i sommer og høst.

Det kan bli aktuelt å endre disse linjene etter hvert når vi får litt mer erfaring med kjøretidene etter åpningen av Fredrikstadbrua og at arbeidet i Pettersand avsluttes.

 

En liten vekst i antall ordinære passasjerer 

Det er registrert totalt 1,6 millioner reiser med de nye busslinjene i Nedre Glomma fra oppstarten 25. juni. Dette er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Hvis vi sammenligner de to siste månedene med samme periode i 2017, er det en liten vekst i antall ordinære passasjerer.

 

Flest reiser

Linjene som har flest reiser er linje 1 mellom Sarpsborg og Fredrikstad på fv 109 med 430.000 passasjerer i perioden 25. juni til 1. desember.

Linje 7 mellom Moum og Rekustadåsen hadde vel 200.000 passasjerer mens linje 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad på rv 111 hadde nesten 180.000 passasjerer.

 


Publisert 5. desember 2018. Sist oppdatert 13. september 2019