Hvalersambandet fortsetter å vokse

Fergesambandet mellom de østlige øyene i Hvaler kommune er fortsatt populært og kunne notere en passasjerøkning på 6,2 % i 2016. Tilbudet drives av selskapet Hollungen A⁄S på oppdrag for Østfold kollektivtrafikk.

Fergene har base på Skjærhalden og frakter både passasjerer, kjøretøy og gods til øyene utenfor Skjærhalden.

Resultatet for 2016 viser en positiv passasjerutvikling med en vekst på 6,2 % sammenlignet med året får. Antall passasjerer har økt jevnt med ca 30 % fra 2010, 40 % fra 2005 og 150 % fra 2000.

Tilsvarende utvikling i antall kjøretøy er på 4,1 % i 2016 sammenlignet med året før, 50 % fra 2010 og 90 % fra 2000.

Totalt antall registrerte passasjerer i 2016 var 99.469 og antall kjøretøy 3.226.


Publisert 26. januar 2017. Sist oppdatert 4. juli 2017