Kjenner du en snarvei til en bussholdeplass i Sarpsborg?

Bypakke Nedre Glomma skal gjøre det bedre og enklere for deg å komme fram til bussholdeplassene langs hovedbusslinjene.

I første omgang vil det arbeides med snarveier i Sarpsborg kommune. Send inn forslag om hvor du mener det burde ha vært snarveien eller der bestående snarveier til bussholdeplasser bør utbedres.

Hovedbusslinjene i Sarpsborg er:

1 Fredrikstad-Østfoldhallen-Greåker-Sarpsborg
2 Fredrikstad-Moum-Sarpsborg
4 Fredrikstad-Hannestad øst-Kalnes
12 Sandbakken-Kalnes
13 Blessom-Sarpsborg-Kalnes
14 Rekustadåsen-Hevingen-Ise
15 Sarpsborg-Hasle

Det kan være snarveier fra boligområder eller arbeidssteder eller fra andre områder der tilgang til busstopp ikke er god nok. Skriv gjerne forslag til hva du mener bør gjøres for å lage en god snarvei, slik som rydding av busker, oppretting med grus, drenering, skilting, bedre belysning, enkle trapper eller andre tiltak som ikke krever omfattende inngrep.

Send inn forslag med e-post til postmottak@ostfoldfk.no om hvor du mener det burde ha vært snarveier eller der bestående snarveier til bussholdeplasser bør utbedres. Merk forslaget med «Snarveier til bussholdeplasser i Sarpsborg».


Publisert 1. oktober 2019. Sist oppdatert 23. februar 2020