Markering av ny avtale om bussdrift i Indre Østfold-regionen 22. juni

Østfold kollektivtrafikk og Vy buss AS inviterte til en kort markering av driftsstart for ny avtale i Indre Østfold. Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, og ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, deltok på markeringen sammen med representanter fra Østfold kollektivtrafikk og Vy Buss AS.

Vy buss vant kontrakten og er også dagens leverandør av busstjenester i regionen. Kontrakten gjelder i 9 år fra 21. juni 2021 med mulighet for ytterligere 2 års forlengelse. Kontrakten omfatter totalt 60 busser og har en samlet verdi på om lag 760 mill kr. Rutetilbudet videreføres på dagens nivå, og Østfold kollektivtrafikk har samtidig valgt å videreføre tilbudet med linje 9 mellom Mysen, Askim og Oslo i ny avtale. Avtalen omfatter kun nye, moderne busser med høy komfort og nytt informasjonssystem som også ivaretar kravene til universell utforming på en god måte.

 

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, gratulerer Vy buss med ny avtale i Indre of forteller om kollektivsatsingen i Viken og pågående prosjekter med felles pris- og betalingssystem og ny togavtale som skal gjøre hverdagen enklere for pendlere. Til høyre i bildet er Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

 

Per Nilsen, regiondirektør i Vy buss og Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

 

 

Mikkel A. Olseng viser fra den nye servicehallen på anlegget i Mysen.

 

 

 


Publisert 23. juni 2021. Sist oppdatert 2. juli 2021