Midlertidig omlegging av holdeplasser ved Elvestadkrysset

Grunnet omfattende anleggsarbeider i Elvestadkrysset i Hobøl, vil holdeplassene i tilknytning til krysset bli midlertidig flyttet fra torsdag 15.02.18.

Se tegning som viser stengte holdeplasser, midlertidige holdeplasser og fotgjengeroverganger her.

Anleggsperioden forventes avsluttet 1. juni 2018.


Publisert 12. februar 2018. Sist oppdatert 12. februar 2019