Nå kan du reise gratis mellom Råde og Fredrikstad

Men kun på linje 114 fra Tomb.

De neste tre månedene er det gratis for alle i Fredrikstad kommune å reise med bussen. I utgangspunktet gjelder tilbudet kun innenfor kommunegrensene, men siden mange av kommunens innbyggere pendler til nabobyen, er også hovedbusslinjene til Sarpsborg sentrum og Kalnes gratis (med unntak av linje 14).

Bakgrunnen for at tilbudet er gratis, er at Fredrikstad kommune ønsker at flere skal velge buss fremfor bil. Samtidig ønsker de å gjøre overgangen til bomringen smidigere. Bomringen åpner fredag 15. november.

 

Holdeplass på kommunegrensen til Råde

Etter få dager oppdaget Østfold kollektivtrafikk at gratistilbudet medførte noen utfordringer.

- Vi ble kontaktet av foreldre med skolebarn som benytter stoppestedet kalt "Onsøy/Råde-delet". Holdeplassen tilhører Råde kommune, og faller derfor i utgangpunktet ikke inn under gratis tilbudet, forteller Lars Erik Haug, trafikksjef i Østfold kollektivtrafikk.

Skolebarna, som går på Manstad skole, reiser med busslinje 114 Tomb-Saltnes-Manstad-Fredrikstad.

- Som navnet tilsier, ligger holdeplassen midt i mellom Fredrikstad og Råde kommune. Det dreier seg derfor bokstavelig talt om få meter. Vi har full forståelse for at foreldrene synes dette er urimelig, og løste derfor saken på kort tid, sier Haug videre.

Trafikksjefen understreker at bussjåførene bare har gjort jobben sin, siden det aktuelle busstoppet er lagt til Råde kommune i billettmaskinene.

 

Hele linje 114 er nå en del av gratisbuss-tilbudet

Busslinje 114 ender på Tomb, og har kun få holdeplasser i Råde kommune.

- For å gjøre det så enkelt som mulig, besluttet vi i samråd med Fredrikstad kommune, å gjøre hele linje 114 gratis, avslutter Haug.

Dermed kan skolebarna fra stoppet på Onsøy/Råde-delet også reise gratis til skolen.

 

Her er rutetabellen for linje 114 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb.

Her kan du lese mer om gratis buss i Fredrikstad.

Her kan du lese mer om gratis buss i Sarpsborg.

All informasjon om gratisbuss tilbudet, innfartsparkeringer og rutetider for buss og ferge finner du i infoheftet her.


Publisert 14. november 2019. Sist oppdatert 23. februar 2020