Nedre Glomma får 300 millioner til kollektivtransport, sykkel og gange

Samferdselsdepartementet tildeler Nedre Glomma belønningsmidler for fire nye år.

– Dette var gledelige nyheter! Det betyr at vi kan fortsette å forbedre kollektivtilbudet og tilby reisende i Sarpsborg og Fredrikstad lave priser på bussen, sier leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma, Jon-Ivar Nygård.

Bypakke Nedre Glomma søkte tidligere i år staten om midler til å redusere prisene på kollektivtrafikken og til å opprettholde det gode kollektivtilbudet. De 220 millionene fra Samferdselsdepartementet utgjør 55 millioner årlig over en fire års periode. I tillegg får Nedre Glomma 20 millioner årlig til å holde billettprisen på samme lave nivå som i dag.

Gode resultater i Nedre Glomma

Belønningsmidlene skal brukes for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i Nedre Glomma. I periodene Bypakke Nedre Glomma har hatt avtale med staten om belønningsmidler, er det gjennomført en rekke tiltak for å nå nullvekst i personbiltrafikken. Og de har gitt resultater.

– Vi har de siste årene hatt en solid økning i antall passasjerer på buss og på ferjer og reduksjon i antall reiser med personbil. Det viser at innsatsen vår nytter og at vi er på riktig vei, sier Nygård.

Tapte inntekter for kollektivtrafikken

I forbindelse med koronasituasjonen fraråder helsemyndighetene reiser med kollektivtransport med mindre man må. Dette har ført til tapte inntekter for Østfold kollektivtrafikk den siste tiden.

– Belønningsmidler skal ikke brukes til å dekke inntektstapet. Akkurat hvordan det skal dekkes blir et anliggende mellom stat, fylkeskommune og kollektivselskapet, sier Nygård.

 

(delt artikkel fra Bypakke Nedre Glomma)


Publisert 6. mai 2020. Sist oppdatert 27. juni 2020