Ny stengning av Festningsgata i Halden

Gjelder fra 29. april og ut juni måned.

Oppgradering av vann- og avløpsledninger

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Festningsgata og deler av Knardalsbakken.

Festningsgata stenges derfor for trafikk fra Stangs plass til Knardalsbakken.

 

Hva skal gjøres og hvorfor?

Detaljene kan du se på nettsiden til Halden kommune. 

 

Omkjøring for bussen

Gravearbeidene fører til omkjøring for disse busslinjene:

  • 30 Halden-Tistedal-Folkvang-Halden
  • 301 Hov-Halden
  • 302 Halden-Holtet-Bakke-Halden
  • 303 Halden-Kornsjø
  • 304 Halden-Elgklev

Bussene vil følge dagens rutetabell, men kjører Iddeveien i stedet for Festningsgata.

 

Disse holdeplassene vil ikke betjenes under gravearbeidet:

- Festningsveien

- Knardal kolonial

- Knardal veien

- Knardal

- Folkvang skole


Publisert 9. april 2019. Sist oppdatert 11. desember 2019