Ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune ut på høring

De tre tidligere fylkene (Akershus, Buskerud og Østfold) hadde forskjellig praksis da de var egne fylker. Etter sammenslåingen er det behov for å harmonisere TT-transport ordningene slik at det blir likt uansett hvor du bor. Det betyr at vi trenger en felles TT-forskrift, og det er den som nå er ute på høring.

Viken fylkeskommune ønsker innspill til organisering av TT-transporten i fylket

Kommuner, brukerråd og brukerorganisasjoner er særlig inviterte, men alle interesserte kan levere høringssvar. Fristen for å svare på høringen er 11. september 2020. Det legges opp til politisk behandling i Fylkestinget høsten 2020, og innføring av ny TT-ordning 1. januar 2021.

Les mer om saken og gi ditt innspill her!

 


Publisert 8. juli 2020. Sist oppdatert 11. januar 2021