Nye bussruter i Sarpsborg og Fredrikstad

Det nye busstilbudet starter 25. juni

Enklere, raskere og oftere

Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold, hvor Sarpsborg og Fredrikstad er de første kommunene som får nytt busstilbud. 

Målsettingen er å få enda flere enn i dag til å ta bussen, slik at vi når målet om at all vekst i biltrafikken skal tas gjennom økt bruk av buss og flere som går og sykler.

 

Vedtatt desember 2017

Forslaget til nytt busstilbud er drøftet i bypakkesamarbeidet, og ble endelig vedtatt av Østfold fylkeskommune i desember 2017. Her kan du se saksfremlegget med forslag til nytt busstilbud og det endelige vedtaket.

Fordi det er færre antall reisende på sommeren, blir det redusert tilbud i sommer. Mandag 20. august starter imidlertid det fulle og hele tilbudet.

 

Hva er nytt?

Det er skjedd noen endringer siden vedtaket i desember.

Stamlinjene:

Linje 1 Glomma Vest får dobbel frekvens i rushtrafikken, dvs avganger hver 7,5 minutt i stedet for hvert 15. minutt.

Linje 2 Glomma Øst får redusert frekvens på søndager, dvs avganger hvert 60. min i stedet for hvert 30. minutt.

Linje 7 Moum-Rolvsøyhallen får dobbel frekvens i rushtrafikken, dvs  avganger hver 15. minutt i stedet for hvert 30. minutt.

Linje 10 Gressvik-Begby starter på Vikerkilen og ikke på Rødsåsen som tidligere foreslått.

Linje 12 Kalnes-Sandbakken får økt frekvens, dvs avganger hvert 15. minutt i rushtiden og hvert 30. minutt utenfor rush.

Linje 14 Rolvsøyhallen-Greåker-Hevingen-Ise får redusert frekvensen tilsvarende økningen på linje 12. Det betyr at linje 14 nå får avganger hver 30. minutt i rush og hvert 60. minutt utenfor rush. Denne linjen er også forlenget i begge ender, dvs at den skal kjøre til henholdsvis Ise og Rolvsøyhallen.

Linje 15 Hasle-Sarpsborg er en ny stamlinje, som gir økt frekvens til Hasle med avganger hvert 30. minutt i rush og hvert 60. minutt utenfor rush.

Det betyr at det blir totalt 11 stamlinjer i stedet for 10.

 

Lokalbussene:

Når det gjelder de såkalte sekundære busslinjene (lokalbussene), så kommer ny linje 110 Fredrikstad-Lisleby og ny linje 112 Fredrikstad-Kråkerøy. Begge linjene vil ha avganger hver time i rush og hver annen time utenfor rushtiden.

Linje 115 Vikane-Fredrikstad vil ikke betjene Vikerkilen, for der kommer i stedet et stamlinje-tilbud (linje 9 Gressvik-Begby).

Linje 118 Cicignon fergeleie-Fredrikstad bussterminal får ikke faste avganger, men tilpasses togavganger og -ankomster. Denne linjen skal også gå om Cicignon fergeleie og vil være gratis!

Linje 133 Bede, linje 134 Opsund, linje 135 Råkil og linje 136 Alvimhaugen var opprinnelig foreslått som nye Flexx-tilbud, men her vil det i stedet bli lokalbusser med avgang hvert 60. minutt i rush og hver annen time utenfor rush.

 

Flexx:

I Sarpsborg kommer et nytt Flexx linje-tilbud til innbyggerne som bor i Varteig.

Fredrikstad får et omfattende Flexx by-tilbud i sentrum som betjener områdene Kringsjå, Lahellemoen, Holmen, Fjeldberg, St.Hansfjellet, Åsebråten, Bjørndalen, Veidegrenda og Svenskeberget. Tilbudet er foreløpig planlagt tilgjengelig mellom kl 10-14 mandag-fredag og kl 11-14 på lørdag. 

I tillegg kommer en rekke Flexx-linjer. Engelsviken-Karlshus er et tilbud i rush i korrespondanse med tog til Oslo med 3 avganger i perioden kl 05-08 og tilsvarende imellom kl 14-17. Kråkerøy-Fredrikstad kjøres utenfor rushtiden og rutetidene for sekundær busslinje med 4 avganger i perioden kl 09-13. Fra Alshuskrysset og til sentrum hentes passasjerer kun på holdeplass.

I Torsnes vil ny Flexx-linje korrespondere med sekundær busslinje og betjene Thorsøveien og områdene etter snuplassen på Holm. Den siste Flexx-linjen går fra Råde til SØ Kalnes og Grålum og kjøres utenfor tidspunktene til linje 400 (regionbuss) og utenfor rushtid. 5 avganger i perioden kl 08-14 og 4 avganger mellom kl 16-20. Mellom SØ Kalnes og Grålum er det stopp kun på holdeplass.

 

Kart

Her ser du alle buss- og Flexx-ruter på digitale kart.

Du velger selv om du vil se hele det samlede kollektivtilbudet eller kun stamlinjene, lokalbussene, regionbussene eller Flexx-linjene.

 

Tabell med linjeoversikt og frekvens:

Her ser du tabell for det nye busstilbudet i Nedre Glomma med stamlinjer og sekundærlinjer (lokalbusser). 

Tabellen viser frekvens på avganger i og utenfor rushtrafikk samt hvor mange timer i døgnet bussen vil kjøre.

Rutetabell for Sarpsborg og Fredrikstad


Publisert 7. februar 2018. Sist oppdatert 27. juni 2020