Nye linjenummer fra 25. juni 2018

Som en følge av en større ruteomlegging i Nedre Glomma må alle linjenummer i Østfold fordeles på nytt. Hensikten med nye nummer er først og fremst å redusere bruken av linjenummer med 4 siffer, men samtidig ha en mer gjennomtenkt og logisk nummerering av busslinjene.

Prinsipper for nye nummer finner du her.

Linjenummer sortert etter dagens nummer finner du her.

Linjenummer sortert etter nye nummer finner du her.


Publisert 7. juni 2018. Sist oppdatert 18. juni 2018