Nytt busstilbud i Sarpsborg og Fredrikstad

Enklere, raskere og oftere!

Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold. Nytt tilbud i Nedre Glomma starter allerede 25. juni, mens tilbudet i andre deler av fylket blir behandlet av fylkestinget i løpet av høsten.

Målet er å få enda flere til å ta bussen. Selv om det har vært en årlig vekst i antallet bussbrukere i Nedre Glomma i mange år, må busstilbudet fornyes og forbedres for å nå målene om at all vekst i biltrafikken skal tas gjennom økt bruk av buss og flere som går og sykler.

Hva er nytt fra 25. juni

Det blir store endringer i Sarpsborg og Fredrikstad med en helt ny linjestruktur. Linjene som starter 25. juni blir videreført ut over høsten. Siden det er skolefri og redusert reisebehov i sommerferien, er tilbudet redusert i denne perioden. Fra høsten 2018 vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.

Rushtidslinjene fortsetter som før til Kalnes og Grålum, og vil i tillegg omfatte et nytt tilbud til Varteig og Furuholmen med linje 104. Det starter også en egen gratis shuttlebuss mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie som er tilpasset togtidene.

Du finner rutetabeller og mer om det nye rutetilbudet her.

Vi setter stor pris på tilbakemelding om det nye tilbudet - kontakt oss gjerne eller prat med oss på Facebook

 


Publisert 1. juni 2018. Sist oppdatert 23. februar 2020