Avvikende trasé på busslinje 415 og 416 i Moss

Grunnet langvarige gravearbeider i Th.Kittelsens gate i Moss, vil busslinje 415 og 416 kjøre avvikende trasé fra og med 22.05.18 til og med 01.09.2018.

Følgende holdeplasser betjenes ikke: Reierhagen, Th.Kittelsens gate, Hermods gate og Ole Vigs gate.

Bussene kjører C.Collets gate, Søylalléen, Helgerødgata over i Tronvikveien.
Moss kommune setter opp midlertidig holdeplass i krysset C.Colletts gate/Søylalléen.

Det settes også opp informasjon på holdeplasser som ikke betjenes i perioden.

 

 


Publisert 8. mai 2018. Sist oppdatert 8. januar 2019