Omkjøring for buss i Halden pga gravearbeid i Festningsgata

Gjelder fra onsdag 17. oktober og i ca. to måneder

Oppgradering av vann- og avløpsledninger

Halden kommune skal i løpet av høsten 2018 og første halvår 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i Festningsgata og deler av Knardalsbakken.

Prosjektet omfatter Festningsgata/Festningsstredet fra krysset ved Adelgata og helt opp til festningen. Den nederste delen av Knardalsbakken som munner ut i Festningsgata er også del av prosjektet. Det er også den øverste delen av Moriangata som ligger mellom Festningsstredet og Morianstredet. 

 

Hva skal gjøres og hvorfor?

Detaljene kan du se på nettsiden til Halden kommune. 

 

Store trafikale utfordringer

Anleggsarbeidet vil gi store trafikale utfordringer. Det vil bli stengte veier, men hvilke veistrekninger som er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. 

I første fase av arbeidet vil den nederste delen av Festningsgata bli helt stengt for biltrafikk mellom Adelgata og Knardalsbakken. Dette vil vare i cirka to måneder fra onsdag 17. oktober 2018, og i den perioden vil det ikke være mulig å kjøre bil ned Knardalsbakken og Festningsgata til sentrum. Det vil bli skiltet omkjøring via Iddeveien.

Hele anleggsarbeidet ventes å vare fram til 30. juni 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

 

Omkjøring for bussen

Gravearbeidene fører også til omkjøring for busslinje:

  • 30 Halden-Tistedal-Folkvang-Halden
  • 301 Hov-Halden
  • 304 Halden-Elgklev

Bussene vil følge dagens rutetabell, men kjører Iddeveien i stedet for Festningsgata.

 

Disse holdeplassene vil ikke betjenes under gravearbeidet:

- Festningsveien

- Knardal kolonial

- Knardal veien

- Knardal

- Folkvang skole

 

Kart

Kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider. 

Gravearbeid i Halden kommune

 

 


Publisert 16. oktober 2018. Sist oppdatert 11. desember 2019