Omkjøring for linje 31 Halden-Sykehuset-Remmen-Halden

Gjelder på ubestemt tid fra 2. januar.

Halden kommune melder at Rådyrfaret og Glenneveien stenges for gjennomkjøring fra 2. januar.

Det betyr at busslinje 31 Halden-Sykehuset-Remmen-Halden må kjøre en annen trasè enn normalt.

 

Disse holdeplassene betjenes ikke

Holdeplassene Rådyrfaret, Glenneveien 16 og Glenneveien 39 betjenes ikke i perioden omkjøringen varer.

 

Fremkommer ikke ved reisesøk

Avviket vil dessverre ikke fremkomme ved elektroniske søk i reiseplanleggeren på web/app.

 

Omkjøringstrasè

Omkjøringstrasèen, som er stiplet med blått, ser du i kartet under:

Omkjøringstrasè for busslinje 31 i Halden

 

 


Publisert 21. desember 2018. Sist oppdatert 19. mai 2020