Omkjøring for linje 8 og 185 i Fredrikstad

Fra mandag 1. mars stenges Lisleby allé på grunn av gravearbeider. Linje 8 og 185 vil kjøre via fv. 109 og Leiegata.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

  • Ryenveien 5
  • Fagerliveien 1, 41 og 24
  • Lisleby allé
  • Lisleby allé 32 og 66
  • Lisleby samfunnshus

Informasjon settes opp på holdeplassene. Se også omkjøringstrasé på dette kartet.

Veien forventes åpnet igjen høsten 2021.


Publisert 18. februar 2021. Sist oppdatert 10. april 2021