Positiv passasjerutvikling i Østfold første halvår

Det ble registrert totalt 4 mill reiser med lokalbussene til Vy første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gir en passasjervekst på 2,5%.

Antall ordinære reiser var 2,935 mill som gir en økning på 3,4%, mens antall skolereiser var 1,13 mill som gir en økning på 0,4%.

Nedre Glomma hadde en passasjervekst på 1,4%. Her ble det registrert en nedgang i skolereiser på 3,7% og en økning i ordinære reiser på 2,9%.

I Moss var det en nedgang på 3,3%. Metrolinje 20 hadde en liten økning på 0,2% mens linje 21 hadde en nedgang på 6,7%.

Halden hadde en økning på 2,8%. Her hadde Ring 1 (linje 30) en nedgang på 7,7% mens Ring 2 (linje 31) hadde en økning på 7,5%.


Publisert 24. juli 2019. Sist oppdatert 18. november 2019