Reisevaneundersøkelse blant elever i videregående opplæring

Fylkestinget vedtok nytt busstilbud i Nedre Glomma 7. desember 2017 med oppstart sommeren 2018. Omleggingen har ført til endringer i reisemønster for mange elever, selv om de fleste skolebussene kjøres som tidligere.

Selv om nye tilbud vanligvis evalueres etter noen års drift, er det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant elevene i oktober 2018. Hensikten har vært å få en tilbakemelding på reisemåte, reisebehov og tilfredshet med skysstilbudet og i tillegg få innspill til pågående rutegjennomgang i Østfold utenfor Nedre Glomma.

Undersøkelsen ble sendt ut til 12.699 elever og resulterte i 3.738 besvarelser fra hele Østfold.

Resultatene fra undersøkelsen finner du på her.

Svarpremien med pizza og kinobilletter for hele klassen ble vunnet av Karina Eidholm Berg ved Askim videregående skole.


Publisert 19. november 2018. Sist oppdatert 23. juli 2020