Rekord-utbetaling til Østfold

Da staten skulle fordele 94,5 millioner kroner til utvidet TT-ordning for 2018, fikk Østfold 18,5 av dem. - Gledelig, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

Den utvidede TT-ordningen skal sørge for at personer med store bevegelsesproblemer kommer seg ut og opp. Østfold har tidligere fått store utbetalinger, men årets tildeling er den største.

– Dette viser igjen at Østfold kollektivtrafikk leverer meget gode søknader på områder som har stor betydning for dem det gjelder. For de av Østfolds innbyggere som trenger denne tjenesten, er dette en veldig viktig sak. Vi er opptatt av at de som har liten mobilitet, skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre, sier Moe.

- Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i sosiale aktiviteter. Nå tildeles syv fylkeskommuner om lag 94,5 millioner kroner til den utvidede TT-ordningen for 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Aust-Agder, Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark er de syv fylkeskommunene som er omfattet av ordningen. Den totale bevilgningen for 2018 er på 112,9 millioner kroner. Det resterende beløpet skal benyttes til å få med flere fylkeskommuner i ordningen.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Denne ordningen ble utvidet i 2016, for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Ved årsskiftet 2017/2018 benyttet om lag 3 400 brukere den utvidede TT-ordningen. Det er 107 000 TT-brukere totalt på landsbasis.


Publisert 12. april 2018. Sist oppdatert 14. mars 2019