Skoleåpningen: Viktig oppfordring til elever og foresatte

Mandag 11. mai åpner skolene for fullt. Samtidig er Østfold kollektivtrafikk pålagt å kjøre skolebusser med halv kapasitet. – Vi oppfordrer derfor alle elever som kan om å benytte alternativ transport, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Fra og med mandag 11. mai åpner skolene. Samtidig har myndighetene pålagt alle kollektivtilbydere å kjøre med redusert kapasitet, for å redusere smittefare. Blant annet kan bare annethvert sete i bussene benyttes, og man oppfordres til å vente på neste buss om det bare er ståplasser igjen. Det byr på noen utfordringer.

– Selv om alle skolebussene våre er tilbake i normal drift, er kapasiteten vår redusert med mer enn halvparten, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Gå, sykle eller bli kjørt

Johnsen er tydelig på at alle som har krav på skoleskyss får være med bussen, men oppfordrer elever som kan om å finne alternativ transport.

– Vi ber de som kan gå, sykle eller bli kjørt av foresatte om å velge bort bussen til og fra skolen i tiden fremover. Mange elever må pendle langveisfra og har ingen andre transportmuligheter. Det er viktig at vi prioriterer plassen til dem.

Ingen elever skal stå igjen når skolebussen har kjørt

Østfold kollektivtrafikk har en kontinuerlig dialog med Vy buss og overvåker passasjertallene daglig for å se om noen skolebusser er fulle.

Johnsen understreker at sjåførene har fått beskjed om at ingen elever skal nektes å være med skolebussen, selv om den er full.

–Vær trygg på at vi vil gjøre vårt beste for at alle skoleelever som  ta bussen, får være med, avslutter han.


Publisert 8. mai 2020. Sist oppdatert 23. juli 2020