Skoleskyssordningen for videregående skole i nye Viken fylkeskommune

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil de gamle retningslinjene for skoleskyss gjelde, fram til nye er utarbeidet.

Elever som før tilhørte Østfold, vil ha skoleskyss-tilbud etter tidligere fylkeskommunes retningslinjer.

Dette gjelder fram til skoleåret 2020/2021 begynner.

 

Hovedregel for skyss i videregående skole

Som hovedregel gjelder at om du er elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss.

Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.  

Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

 

Les mer om skoleskyssordningen i Viken fylkeskommune her.

Skoleruta i tidligere Østfold med skoledager, ferie og fridager for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 ser du her.

Les mer om felles skolerute i Viken fra 2021/2022.


Publisert 21. januar 2020. Sist oppdatert 26. april 2022