Søk skoleskyss allerede nå!

For elever på videregående skole er det nye regler når nettportalen «MinSkyss» nå lanseres.

Alle elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole, må nå aktivt søke om gratis skoleskyss. Regelendringen gjelder både for de som skal begynne på videregående skole nå i høst og for de som har hatt gratis skoleskyss ett år eller to.

 

Gjelder de som bor mer enn 6 km fra skolen

Trafikksjef Lars Erik Haug jobber blant annet med skoleskyss i Østfold kollektivtrafikk, og forteller at dette er innført for å bedre grunnlaget skoleskyss planlegges og organiseres på.

«MinSkyss» er et nettbasert system som alle elever i den videregående skole i Østfold benytte for å søke på skoleskyss.

Haug sier videre at endringen gjelder kun de som søker gratis skoleskyss pga avstand og ikke de som er utplassert som en obligatorisk del av undervisningen eller har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. For disse elevene er det fremdeles skolen som vil søke om skyss.

 

Flere fordeler

Det legges opp til tettere kontakt mellom skysselevene og Østfold kollektivtrafikk, forteller Haug videre, og påpeker at dette kun er for å få bedre oversikt over behov. 

Siden elevene selv kan følge med på behandlingen av søknaden i MinSkyss og se hvilken skoleskyss som er innvilget, gir portalen elevene mye mer informasjon enn de hadde tidligere. I portalen kan elevene også se busskort-nummeret og om dette er aktivt. 

 

Søk så raskt som mulig!

Haug påpeker at for at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke så snart du vet hvilken skole du skal gå på.

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, er det enkelt å endre søknaden underveis. 

 

Gjelder kun videregående skole

For elever i barne- og ungdomsskolen, er det fortsatt skolene som søker om skoleskyss, slik at for disse elevene blir det ingen endring. 

 

Les mer om skoleskyss i videregående skole her.

Søk om skoleskyss via "MinSkyss" her.


Publisert 3. mai 2017. Sist oppdatert 4. juli 2017