Stor økning i kollektivandelen i Nedre Glomma

Foreløpige tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser en betydelig økning i andelen som reiser kollektivt i Sarpsborg og Fredrikstad.

Kollektivandelen har økt fra 6% i 2014 til 9% i 2018.

Andelen bilreiser er redusert i samme periode fra 62% til 57%.

Økningen er ikke helt uventet siden både tilbud og antall passasjerer på lokalbussene og byfergene har økt de siste årene, blant annet med bidrag fra Bypakke Nedre Glomma.

Det ble gjennomført totalt 4,8 millioner reiser med lokalbussene i Nedre Glomma og 1,4 mill reiser med Byfergene i 2018.

 

Foreløpige tall for RVU 2018 ser du her.

 


Publisert 27. april 2019. Sist oppdatert 25. september 2020