Stor vekst i kollektivtrafikken i Østfold i 2019

Antall reisende med buss i Østfold økte med hele 18,9 prosent totalt, og 26,5 prosent i Nedre Glomma i 2019. Mye av passasjerveksten skyldes perioder med tilbud om gratis buss. Østfold kollektivtrafikk forventer ytterligere vekst i 2020.

– Det har vært en generell passasjervekst i kollektivtilbudet i Østfold i 2019, der ordinære passasjerer økte med 18,9 prosent i hele Østfold og 26,5 prosent i Nedre Glomma, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Ordinære passasjerer omfatter de som betaler for bussen, der skoleelever med gratis skoleskyss ikke regnes med i statistikken. Flere steder i Østfold har opplevd passasjervekst i kollektivtransporten, der blant annet Halden har hatt en vekst på 2,5 prosent. I Moss har passasjerveksten vært på imponerende 29,3 prosent.

– Bussen var gratis i Moss og Rygge fra 19. august til 17. november. Det førte til en dobling av antall passasjerer, forteller Johnsen.

Det gledelige er at mossingene stadig velger bort bilen til fordel for bussen. Antall passasjerer har økt med over 30 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.

 

Over fem millioner påstigninger i Nedre Glomma i 2019

Det ble registrert totalt 5 384 830 påstigninger av passasjerer i Nedre Glomma i fjor, som utgjorde en vekst på 12,5 prosent fra 2018. Dette tallet inkluderer også skoleelevene.

– Vi mener de gode passasjertallene i Nedre Glomma, det vil si Sarpsborg og Fredrikstad, skyldes at busstilbudet ble endret sommeren 2018, at det er innført bomring i Fredrikstad som gjør at flere lar bilen stå, og at bussen i Fredrikstad kommune har vært gratis fra 11. november til 9. februar, sier Børre Johnsen.

– Veksten tyder på at busstilbudet nå passer for flere arbeids- og studiereisende enn tidligere og det er vi veldig fornøyde med, sier Johnsen videre.

 

Forventer ytterligere vekst

Børre Johnsen forteller at Østfold kollektivtrafikk forventer ytterligere vekst i 2020, og at de håper at den gode utviklingen fortsetter.

– Gratis buss har gitt opptil 100 prosent flere passasjerer på enkelte avganger i Fredrikstad. Nå skal faste, reduserte billettpriser gjøre det attraktivt å fortsatt velge buss både der og i Sarpsborg.

– Regjeringen har nemlig tildelt Nedre Glomma 20 millioner kroner for å gjøre det mer attraktivt å reise med bussen. Årsaken er den tunge biltrafikken i området, avslutter Johnsen.


Publisert 23. februar 2020. Sist oppdatert 22. september 2021