Hvalerferga

1. januar 2018 fikk Hvalerferga nytt pristilbud, betalingssystem og billettsystem.

Brosjyre fra gjeldende fra 25. juni finner du her.

Rutetider finner du her.

 

Nytt fra 1. oktober:

- Rabatter kan innvilges for fakturakunder i Hvalersambandet etter nærmere avtale med Østfold kollektivtrafikk.

- Samferdselskomiteen innvilger fri transport av grovfor fra øyene, og det tilbys fri transport av personell og utstyr i forbindelse med organiserte dugnadsaksjoner på øyene, herunder innsamling av plast eller andre oppdrag som er direkte knyttet til å ivareta nasjonalparken på Hvaler. Hollungen AS får fullmakt til å godkjenne slike unntak.

- Minste oppladingsbeløp for reisepenger (verdikort) økes til kr 400,-.

 

Rabattkort fra 2017

Kan ikke brukes etter 1. januar 2019 og må løses inn i løpet av 2018.


Publisert 15. september 2016. Sist oppdatert 24. september 2018