Rabatter på Hvalerferga

De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. 

NB! Bankkort osv. uten bilde er ikke godkjent som legitimasjon.

 

RABATTER

Barn. Piktogram

Barn

Barn under 6 år reiser gratis.

Barn fra 6 til og med 17 år reiser med barnebillett. 

 

Ungdom. Piktogram

Ungdom

Ungdom fra 18 til og med 19 år får ungdomsrabatt på 7- og 30 dagers billett. Billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år. Ungdom betaler voksenpris på alle andre typer billetter.

 

Voksen

Gjelder enkeltbilletter for personer mellom 18 og 66 år og periodebilletter mellom 20 og 66 år.

 

Familie. Piktogram

Familie

Lørdager, søndager og offentlige fridager får du familierabatt på bussen. Ta med inntil fire barn under 18 år gratis.

For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett og være over 18 år.

 

Student. Piktogram

Student

Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan få 40% rabatt på 30-dagers billetten. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år.

Studentrabatten gjelder bare på 30-dagers billetten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

  

BuzzBilli for skole og barnehage

BuzzBilli er et tilbud om bussbilletter til barnehagene og skolene i Østfold ved gruppereiser mellom kl 09.00 og 13.30 til kun 5 kroner pr tur.

Billettene kjøpes direkte på ferga og gjelder både for voksne og barn. Barn under 6 år reiser gratis. Barn under 35 kg må ta med egen redningsvest siden det er et begrenset antall barnevester i båten.

En gruppe defineres som to eller flere fra enten skole eller barnehage som reiser sammen.

 

Honnør. Piktogram

Honnør

Honnørrabatt gjelder for alle over 67 år, for personer med norsk uføretrygd, samt blinde og ektefelle/samboer som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Personer som innvilges uføregrad 50% eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Retten til honnørrabatt gjelder også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land. EØS-borgere som oppfyller disse kravene, kan også få utstedt honnørkort fra NAV.

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjon og trenger derfor ikke honnørkortet.

Les mer om honnørkortet her.

 

Rullestol. Piktogram

Rullestol

Sitter du i rullestol reiser du gratis.

 

Ledsager. Piktogram

Ledsagere

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis. Ledsagerbevis må kunne fremvises i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

 

Militær. Piktogram

Militær

Er du i militæret får du honnørrabatt. 

 

Sykkel. Piktogram

Sykkel 

Du kan ta med sykkelen gratis på Hvalerferga.


Publisert 24. juli 2020. Sist oppdatert 24. juli 2020