Nye linjenummer i Østfold

Nye linjenummer fra 25. juni 2018

Som en følge av ruteomleggingen i Nedre Glomma må alle linjenummer i Østfold fordeles på nytt.

Prinsippene for nye nummer finner du her.
Linjenummer for Østfold finner du her.


Publisert 7. august 2018. Sist oppdatert 30. august 2018