Nytt busstilbud i Østfold

Enklere, raskere og oftere!

Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold. Nytt tilbud i Nedre Glomma starter allerede 25. juni - se egen menyknapp, mens tilbudet i andre deler av fylket blir behandlet av Fylkestinget i løpet av høsten.


Selv om det har vært en vekst i antallet bussbrukere de siste årene, må tilbudet fornyes og forbedres for å nå målet om fortsatt passasjervekst.

Som grunnlag for et nytt tilbud er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder. Konsulentfirmaet Urbanet Analyse og Asplan Viak har brukt disse dataene til å utarbeide forslaget til nytt rutetilbud. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og andre tiltak til medvirkning og innspill til et nytt tilbud.

Det er utarbeidet rapporter for hhv Nedre Glomma og resten av Østfold. Rapporten for resten av Østfold omfatter regionene Moss, Indre Østfold og Halden, samt Hvaler kommune og regionale busstilbud.


Rapporten ble presentert for Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune 5. juni. Østfold fylkeskommune vil bruke sommeren til å gjennomgå anbefalingene i rapporten og komme med sine kommentarer og anbefalinger til Samferdselskomiteen 11. september. Rapporten vil deretter sendes på høring til kommunene og andre interessenter, slik at de får mulighet til å gi innspill til anbefalingene i rapporten. Det planlegges for endelig behandling i fylkestinget i desember 2018.

Oppstart av nye tilbud er foreløpig ikke avklart, og må vurderes blant annet med utgangspunkt i endringenes omfang og tidspunkt for inngåelse av nye kontrakter.

 

Nedre Glomma - Les rapporten fra Urbanet Analyse (PDF, 7 MB)
Resten av Østfold - Les rapporten fra Urbanet Analyse (PDF, 7 MB)


Vi setter stor pris på tilbakemeldinger både om det konkrete tilbudet i Nedre Glomma og anbefalingene i rapporten for resten av Østfold. Send oss gjerne en epost eller benytt kontaktskjemaet på denne nettsiden.

 

Nye linjenummer fra 25. juni 2018

Som en følge av ruteomleggingen i Nedre Glomma må alle linjenummer i Østfold fordeles på nytt.

Prinsippene for nye nummer finner du her.
Linjenummer sortert etter dagens nummer finner du her.
Linjenummer sortert etter nye nummer finner du her.


Publisert 6. juni 2018. Sist oppdatert 27. juni 2018