Grensependelen

Busstilbudet mellom Halden og Strömstad.

Busslinje 111 Grensependel Halden–Nordby–Strømstad.

 

Grensependelen gir reisemuligheter mellom Strømstad, Halden og Sykehuset Østfold Kalnes.

Västtrafik linje 111 betjener strekningen mellom Strømstad, Nordby, Svinesundsparken og Halden. Tilbudet korresponderer med linje 632 mot Kalnes på Svinesundsparken.

Korrespondansen gjelder avgangene som er på Svinesundsparken kl 0615 og 0715 mot Kalnes og kl 1538 og 1653  mot Halden. Linje 111 har avgang fra Strömstad stasjon kl 0525 og 0620 og fra Svinesundsparken mot Strömstad kl 1551 og 1716.

Her finner du rutetider for busslinje 632 Direktebuss Halden–Grålum–Sykehuset Østfold.

 

Betaling

Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ gjelder for hele reisestrekningen Strömstad–Kalnes (fremvises sammen med kvittering). For enkeltbilletter gjelder lokale priser i Østfold på linje 632 og tilsvarende Västtrafik sine priser på linje 111. Skolekort kan ikke brukes på Grensependelen.

NB! Denne linjen er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter ved betaling ombord i bussen. Billetter kjøpt i appen ØstfoldBillett kan benyttes på linje 111 internt i Østfold, med overgang til lokale busser.

 

Følgende rabattkort kan brukes på Grensependelen:

–        Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ utvides til å gjelde både for strekningen Strömstad – Halden. Kortet selges hos Västtrafik (se www.vasttrafik.se for mer informasjon). Verdikort fra Västtrafik kan kjøpes på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån på Strømstad torg .

–        Flerkommun+ gjelder også på lokale busser* innenfor Halden kommune.

–        Periodebillett** fra Østfold kollektivtrafikk kan fortsatt brukes på linje 111 innenfor Halden kommune, men reisepenger⁄autoreise kan ikke brukes.

*        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert Flerkommun+ kvittering med utløpsdato på Østfold kollektivtrafikk sine lokale busser i Østfold – det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.

**        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert periodekort med utløpsdato. Ta med en kvittering⁄kortinformasjon i forbindelse med aktivisering av kortet på en lokalbuss i Østfold. Du kan ikke aktivisere kortet på linje 111.

 

Kontantfri reise

Du kan betale med diverse kredittkort med Västtrafik sine busser på linje 111.

Det er ikke mulig å betale med debetkort eller kontanter på bussen.

 

Priser og rabatter

...ved lokale reiser i Østfold

For lokale reiser i Østfold gjelder prisene til Østfold kollektivtrafikk. Skolekort, reisepenger eller autoreise kan ikke benyttes på Grensependelen, men periodebillett fra Østfold kollektivtrafikk gjelder innenfor Østfold. Dette kan ikke kombineres med enkeltbillett, reisepenger eller periodebillett fra⁄til Strömstad.

Du må bruke kredittkort ved kjøp av enkeltbilletter og kort på Linje 111.

...ved lokale reiser i Strömstad

For lokale reiser i Strömstad gjelder priser og kortordninger til Västtrafik. Du kan f.eks benytte periodekortet Flerkommun+ – se www.vasttrafik.se. Svenske skolekort kan også benyttes.

...ved reiser mellom Østfold og Strömstad

Du kan reise med Västtrafiks enkeltbilletter og reisepenger over landegrensen. Disse kan man kjøpe på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

 

Kontaktinformasjon

For oppdaterte rutetider, bruk reiseplanleggeren eller ring til ruteopplysningen på norsk eller svensk side:

– på norsk side tlf 69 12 54 60

– på svensk side tlf 0771–41 43 00


Publisert 12. september 2016. Sist oppdatert 17. august 2020