Hva leter du etter?

Spor 6 i Fredrikstad stenges fra 7. juni

Spor 6 i Gunnar Nilsens gate (vis a vis Tingretten) må stenges på grunn av dårlige grunnforhold.

Busslinjene som har avgang fra dette sporet må derfor flyttes.

Busslinje 5, 8 og 10 flyttes til Damstredet (spor 13, se stort kart), mens Vy6 til Oslo flyttes til bussterminalen, spor 5. Vy6 til Hvaler vil fortsatt benytte spor 9.

Endringene merkes i sporene det gjelder. Ved spørsmål kan man også kontakte kundesenteret vårt på telefon 69 12 54 60.