Skysskort

Alle skysselever i grunnskolen i Østfold får tildelt et elektronisk skysskort.

Unntaket er elever i 1. klasse som får et refleksmerke som kan klistres på ranselen. Skysskort og refleksmerker deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene

Hvis du har skolekort så skal du beholde dette, selv om du søker for nytt skoleår eller bytter skole.

Skysskortet er ditt private kort, og hvis du har rett til fri skoleskyss neste skoleår, så vil kortet bli oppdatert automatisk når du kommer på bussen første skoledag.

 

 

 

Elever i 1. klasse:

 • Elever i 1. klasse får utdelt et refleksmerke som gjelder som skyssbevis og klistres på ranselen.
 • Skyssbeviset gjelder for ett skoleår de dager det er skole, og gjelder en reise tur⁄retur hjem - skole hver dag frem til kl 17.00.
 • Det er viktig at du tar godt vare på skyssbeviset! Hvis du har glemt eller mistet skyssbeviset, vil du likevel få være med bussen, men du må gi beskjed til skolen slik at du kan få et nytt bevis.
 • Det er ikke nødvendig å levere tilbake refleksbrikken når skoleåret er slutt.

 

Elever i 2. – 10. klasse:

 • Alle elever med rett til skyss får et skysskort.
 • Skysskortet er allerede merket med navn, skole og kortnummer som gjør det enkelt å bruke kortet på bussen.
 • Kortet er personlig og skal brukes gjennom hele skoletiden og derfor ikke leveres inn ved skoleårets slutt.
 • Hvis du skal bytte skole, vil du få et nytt skysskort.
 • Kortet er gyldig på bussen for et skoleår de dager det er skole, og gjelder for en reise tur⁄retur hjem - skole mellom kl. 06.00 - kl. 18.00. Begge reisene gir mulighet til fri overgang til andre busser i inntil 90 minutter.
 • Hvis du trenger flere enn to reiser i kortet, må skolen sende søknad til Østfold kollektivtrafikk.
 • Skysskortet må være med under hele reisen, og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter. Misbruk medfører at kortet blir inndratt. Misbrukte eller mistede kort blir sperret for bruk.
 • Kortet bør oppbevares i plastholderen og helst ikke sammen med mobiltelefonen. Det må ikke klippes hull i kortet, da kan kortet slutte å fungere.

Eleven må lese av kortet hver gang han⁄hun går ombord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser og man hører et pip. Kortet er nå registrert og eleven har gyldig billett.

 

Glemt, mistet eller ødelagt skysskort:

 • Ta godt vare på skysskortet. Dersom du har glemt, mistet eller ødelagt kortet, vil du likevel få reise med bussen til skolen. 
 • Skolen sender melding om mistet skysskort til Østfold kollektivtrafikk, som lager nytt kort som sendes til skolen pr post.
 • Eleven får midlertidig reisebevis til han⁄hun får nytt skysskort på skolen.
 • Mistede skysskort blir sperret for bruk.
 • Uten skysskort eller midlertidig reisebevis, må du betale for reisen hjem fra skolen.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 24. mai 2017