Søknad

Hvis du har behov for busstransport til og fra skolen, er det ikke nødvendig å søke om dette.

Østfold fylkeskommune bruker et eget skoleskyssprogram som automatisk beregner avstanden fra hjem til skole for alle elever i grunnskolen, og utsteder skolekort til alle som har over 4 kilometer. 

Ved spesielle behov kan du søke om unntak. Du må da ta kontakt med skolen.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til postmottak@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70Du kan også sende en epost til skoleskyss@ostfoldfk.no.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 19. mars 2020