Hva leter du etter?

Hva er skoleskyss?

Hva er skoleskyss?

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen.

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Viken. Det er kollektivselskapene Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten. Der det er mulig, samordnes skoleskyssen med det ordinære kollektivtilbudet.

 

TRYGG SKOLEREISE

Østfold kollektivtrafikk har ansvar for skoleskyss i kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Vi ønsker å tilby en trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss hvor trafikksikkerheten blir ivaretatt på en best mulig måte.

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter søknad kunne foregå med minibuss eller drosje.

Vi har setebelter i alle skolebussene og kan normalt tilby sitteplasser til alle elevene.

 

SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN

Er du elev ved en barne- eller ungdomsskole i Østfold, har du rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2.–10. klasse). Du kan søke om unntak ved spesielle behov eller farlig skolevei.

Avstanden beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. 

Les mer om skoleskyss i grunnskolen her.

 

SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE

Er du elev ved en av de videregående skolene i Østfold og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Eleven må selv søke ved beskjed om inntak til videregående opplæring. 

Les mer om skoleskyss i videregående skole her.

 

TILRETTELAGT SKOLESKYSS

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan også ha rett til skoleskyss. Mener du at ditt barns skolevei er spesielt vanskelig eller farlig, kan du ta kontakt med skolen for å søke om skoleskyss i kommunen der du bor.

Les mer om tilrettelagt skoleskyss i grunnskolen her.

Les mer om tilrettelagt skoleskyss i videregående skole her.