Om skysskort til elever i grunnskolen

Alle elever med rett til fri skoleskyss i grunnskolen i Østfold, får utdelt et elektronisk skysskort (busskort).

Unntaket er elever på 1. trinn, som får et refleksmerke. 

Skysskort og refleksmerker deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene.

Hvis du allerede har ett skysskort så skal du beholde dette, selv om du søker for nytt skoleår eller bytter skole.

Skysskortet er ditt private kort, og hvis du har rett til fri skoleskyss neste skoleår, så vil kortet bli automatisk oppdatert når du kommer på bussen første skoledag.

Skysskortet ser slik ut:

På grunn av feil i de grønne skysskortene, har noen elever i stedet fått blått, ordinært reisekort. Alle elever skal nå ha skysskort som fungerer. Hvis skysskortet ikke fungerer, må du oppsøke skolekontoret. Alle elever skal ha gyldig skysskort eller betale ordinær bussbillett.

Det ordinære reisekortet ser slik ut:

 Reisekort Østfold 2020

 

Elever i 1. klasse:

Alle førsteklassinger med oransje skolesekk, har tidligere reist gratis til og fra skolen i Østfold. De oransje skolesekkene deles ikke lenger ut, så derfor avvikles ordningen med gratis buss fra og med dette skoleåret.

Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, får utdelt ett refleksmerke, og ikke et elektronisk skysskort. Refleksmerket må festes synlig på ranselen, slik at bussjåføren ser at eleven har gratis skoleskyss.

Refleksmerke til 1. klassingene

 

Elever i 2. – 10. klasse:

Alle elever med rett til skyss får et skysskort (busskort).

Skysskortet er allerede merket med navn, skole og kortnummer som gjør det enkelt å bruke kortet på bussen.

Kortet er personlig og skal brukes gjennom hele skoletiden og derfor ikke leveres inn ved skoleårets slutt.

Hvis du skal bytte skole, vil du få et nytt skysskort.

Kortet er gyldig på bussen for et skoleår de dager det er skole, og gjelder for en reise tur⁄retur hjem - skole mellom kl. 06-18.

Begge reisene gir mulighet til fri overgang til andre busser i inntil 90 minutter.

Hvis du trenger flere enn to reiser i kortet, må skolen sende søknad til Østfold kollektivtrafikk.

Skysskortet må være med under hele reisen, og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter.

Misbruk medfører at kortet blir inndratt.

Misbrukte eller mistede kort blir sperret for bruk.

Kortet bør oppbevares i plastholderen og helst ikke sammen med mobiltelefonen.

Det må ikke klippes hull i kortet, da kan kortet slutte å fungere.

Eleven må lese av kortet ved hver ombordstigning i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser og man hører et pip. Kortet er nå registrert, og eleven har gyldig billett.

 

Glemt, mistet eller ødelagt skysskort:

Ta godt vare på skysskortet. Dersom du har glemt, mistet eller ødelagt kortet, vil du likevel få reise med bussen til skolen. 

Skolen sender melding om mistet skysskort til Østfold kollektivtrafikk, som lager nytt kort som sendes til skolen pr post.

Eleven får midlertidig reisebevis frem til nytt skysskort deles ut på skolen.

Mistede skysskort blir sperret for bruk.

Uten skysskort eller midlertidig reisebevis, må du betale for reisen hjem fra skolen.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 27. september 2021