Om skysskort til elever i videregående skole

Alle elever med rett til fri skoleskyss i videregående skole i Østfold, får utdelt et elektronisk skysskort (busskort).

På grunn av feil i de grønne skysskortene, har noen elever i stedet fått blått, ordinært reisekort. Alle elever skal nå ha skysskort som fungerer. Hvis skysskortet ikke fungerer, må du oppsøke skolekontoret. Alle elever skal ha gyldig skysskort eller betale ordinær bussbillett.

Det ordinære reisekortet ser slik ut:

Reisekort Østfold 2021

  

Om bruk av skysskortet:

Eleven må ha søkt og fått godkjent søknaden før man får nytt busskort. Dette gjelder også elever i private videregående skoler.

Busskortet gjelder for ett skoleår de dager det er skole og for en reise tur⁄retur hjem-skole hver dag.

Hvis du har behov for fast skyss utover dette, kan tidspunktet endres.

Er det nødvendig for deg å bytte buss underveis, vil busskortet programmeres for dette.

Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter.

Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk om dette.

Busskortet virker ikke i skolens ferie– og fridager.

Misbrukte, mistede og ødelagte kort vil bli sperret for bruk.

Kortet bør ikke oppbevares sammen med mobiltelefonen, og det må ikke klippes hull i busskortet, for da vil kortet slutte å fungere. 

Skysskortet ser slik ut:

Busskort for elever i skolene i Østfold

 

Registrere skysskortet på bussen

Du må registrere skysskortet hver gang du går om bord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser, og du hører et pip. Kortet er nå registrert, og du har gyldig billett.

 

Virker ikke skysskortet?

Hvis det er elever med rett til skyss som opplever at kortet ikke virker på bussen, må vi få melding om dette. Dagen etter at beskjed er gitt, vil busskortet igjen virke på bussen.

Husk at i søkeportalen kan du se hvilket busskortnummer som er aktivert.

  

Glemt, mistet eller ødelagt skysskort:

Ta godt vare på skysskortet. Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få et nytt. Gebyr for dette er 200 kroner. Vær obs på at inntil du får nytt skysskort, må du betale ordinær billettpris på bussen.

Skysskort som blir ødelagt, mistet eller misbrukt vil bli sperret for bruk.

Går du på privat videregående skole og mister skysskortet, må skolen sende melding til Østfold kollektivtrafikk slik at vi kan lage nytt. Du må betale på bussen til du mottar det nye skysskortet.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 27. september 2021