Søknad

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven. 

Søknaden behandles av saksbehandler hos Østfold kollektivtrafikk. Vanlig behandlingstid er cirka en uke.

Her finner du helseattest/legeerklæring.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.). Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.


Publisert 19. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021