Søknad

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven. 

Søknaden behandles av Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune. Vanlig behandlingstid er cirka en uke.

 

Her finner du helseattest/legeerklæring.

 

Klager eller spørsmål

 

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 11 70 00Du kan også sende en epost til okt@viken.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.


Publisert 19. september 2016. Sist oppdatert 9. mars 2020