Busskort

Alle elever med rett til fri skoleskyss, får utdelt eget busskort.

Busskortet deles ut til elevene i løpet av de første dagene på skolen, men kun etter godkjent søknad.

Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, reiser gratis med bussen inntil nytt busskort deles ut.

 

Om bruk av busskort:

Eleven må ha søkt og fått godkjent søknaden før man får nytt busskort. Dette gjelder også elever i private videregående skoler.

Busskortet gjelder for ett skoleår de dager det er skole og for en reise tur⁄retur hjem-skole hver dag.

  • Hvis du har behov for fast skyss utover dette, kan tidspunktet endres.
  • Er det nødvendig for deg å bytte buss underveis, vil busskortet programmeres for dette.
  • Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter.
  • Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk om dette.

Busskortet virker ikke i skolens ferie– og fridager.

Misbrukte, mistede og ødelagte kort vil bli sperret for bruk.

Kortet bør ikke oppbevares sammen med mobiltelefonen, og det må ikke klippes hull i busskortet, for da vil kortet slutte å fungere. 

 

Busskort for elever i skolene i Østfold

 

Registrere busskortet på bussen

Du må registrere kortet hver gang du går om bord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser, og du hører et pip. Kortet er nå registrert, og du har gyldig billett.

 

Virker ikke busskortet?

Hvis det er elever med rett til skyss som opplever at kortet ikke virker på bussen, må vi få melding om dette. Dagen etter at beskjed er gitt, vil busskortet igjen virke på bussen.

Husk at i søkeportalen kan du se hvilket busskortnummer som er aktivert.

 

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan kjøpe billetter i ØstfoldBillett-appen. Du kan også kjøpe busskort på bussen. 

Periodebillett for ungdom gjelder i hele Østfold for barn og ungdom under 20 år.

Prisen er 100 kroner for 7 dager og 300 kroner for 30 dager.

 

Glemt, mistet eller ødelagt busskort:

Ta godt vare på busskortet! Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få et nytt. Gebyr for dette er 200 kroner. Vær obs på at inntil du får nytt busskort, må du betale ordinær billettpris på bussen.

Busskort som blir ødelagt, mistet eller misbrukt vil bli sperret for bruk.

Går du på privat videregående skole og mister kortet, må skolen sende melding til Østfold kollektivtrafikk slik at vi kan lage et nytt busskort. Du må betale på bussen til du får ordnet nytt kort.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021