Skolekort

Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skole motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort.

Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

Bussdelen i kortet aktiveres etter innvilget gyldig søknad. 

Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, reiser gratis med bussen inntil skolekortene deles ut, men maks to uker.

Elever som skal gå på 2. og 3. trinn og som har skolekort fra tidligere år, skal beholde skolekortet de allerede har. Skolekortet er gyldig på bussen, selv om det skulle stå gammelt skolenavn på kortet.

 

Om bruk av skolekort:

Alle elever i videregående skole som har rett til gratis skoleskyss, må ha søkt og fått godkjent søknaden før skolekortet blir oppdatert med gratis buss slik at kortet kan benyttes ved reise til og fra skolen.

Elever i private videregående skoler får et ordinært busskort etter innvilget gyldig søknad.

 

Skolekortet gjelder for et skoleår de dager det er skole, for en reise tur⁄retur hjem – skole hver dag.

  • Hvis du har behov for fast skyss utover dette, kan tidspunktet endres.
  • Er det nødvendig for deg å bytte buss underveis, vil kortet programmeres for dette.
  • Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter.
  • Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk om dette.

 

Skolekortet gjelder ikke på bussen i skolens ferie– og fridager.

Skolekortet må medbringes under hele reisen og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter.

Misbrukte eller mistede⁄ødelagte skolekort vil bli sperret for bruk.

Kortet bør ikke oppbevares sammen med mobiltelefonen. Det må ikke klippes hull i kortet, da vil kortet slutte å fungere. 

 

Skolekort 

 

Registrere skolekortet på bussen

Du må registrere kortet hver gang du går om bord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser, og du hører et pip. Kortet er nå registrert, og du har gyldig billett.

 

Virker ikke skolekortet på bussen?

Hvis det er elever med rett til skyss som opplever at kortet ikke virker på bussen, må vi få melding om dette. Dagen etter at beskjed er gitt, vil kortet virke på bussen.

Husk at i søkeportalen kan du se hvilket busskort nummer som er aktivert.

 

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan bruke skolekortet som et vanlig busskort og fylle på f.eks. periodebillett for ungdom eller reisepenger. Prisen vil være som vanlig, men du slipper kortkostnaden på 50 kroner.

Periodebillett Ungdom gjelder i hele Østfold for barn og ungdom under 20 år.

Pris 100 kroner for 7 dager og 300 kroner for 30 dager.

 

Glemt, mistet eller ødelagt skolekort:

Ta godt vare på skolekortet! Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få et nytt (gebyr 200 kroner).

Elever som har mistet kortet sitt i løpet av sommeren, må melde i fra til skolen om mistet kort.

Skolekort som blir ødelagt, mistet eller misbrukt vil bli sperret for bruk.

Det kan ta inntil fem virkedager før bussdelen i nytt skolekort virker på bussen. I mellomtiden må du betale på bussen.   

Går du på privat videregående skole og mister kortet, må skolen sende melding til Østfold kollektivtrafikk slik at vi kan lage et nytt kort. Du må betale på bussen til du får ordnet nytt kort.


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 2. juni 2020