Søk skoleskyss her

Husk at du selv må søke om skoleskyss. I 2021 kan man søke skoleskyss fra 25. juli. Dette gjelder både nye og eksisterende skysselever.

Søk skoleskyss når du har fått beskjed om inntak

Elevene må selv søke om skoleskyss når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling. Privat oppmåling godtas ikke.

For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke når du vet hvilken skole du skal gå på.

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole er det enkelt å endre søknaden.

Har du fått status "Godkjent til buss" på søknaden din, kan du hente busskortet ditt på skolen. 
 

Hvem kan søke? 

Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole.

Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.

Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

 

Disse elevene skal ikke søke

Elever som har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med annen transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Elever som er utplassert og utplasseringen er en obligatorisk del av undervisningen, skal heller ikke søke. Eleven må ha mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og utplasseringssted, og det er skolen som søker på vegne av eleven.

 

Søkeportalen

Elevene må selv legge inn en søknad i den nettbasert portalen.

Portalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

 

Søk her knapp

NB! Vi anbefaler alle å benytte PC når man registrerer seg første gang.

 

Informasjon i søkeportalen 

Eleven kan selv følge med på behandlingen av søknaden i portalen og se hvilken skoleskyss som innvilget.

Eleven kan også se busskortnummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. 

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, så må du huske å endre søknaden raskest mulig.  

 

Skolebusser til videregående skoler i Østfold

Rutetabellene ser du her:

Greåker vgs

Kalnes vgs

Borg vgs

Tomb vgs

Fredrik 2. 

Risum vgs

Mysen vgs

Mysen og Askim vgs

Malakoff og Kirkeparken vgs

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet. Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 8. juli 2021