Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvordan bruker du sanntidskartet?

I sanntidskartet kan du se hvor bussen eller fergen din er og når den ankommer ditt stoppested.

 

Alle bussene og byfergene i Østfold har sanntid, med unntak av i Halden og noen få skolebusser. Vær oppmerksom på at Linje 9 og ekspressbussene Vy3 og Vy6 ikke har sanntid per i dag. Det har heller ikke Flybussekspressen. 

Sanntidskartet er foreløpig kun tilgjengelig på nett. Vi anbefaler at du lagrer sanntidskartet i nettleseren og på mobiltelefonen din som et bokmerke.

Sanntidskartet finner du her.

Hvordan bruker du sanntidskartet?

 • Oversikten på venstre side viser alle busslinjene i Østfold og Byfergene i Fredrikstad.
 • Du kan klikke på «du er her» symbolet for å velge holdeplass eller skrive inn navnet på holdeplassen i søkefeltet.
 • Tabellen viser alle avganger fra din holdeplass.
 • Avganger i sanntid vises med forsinkelse i antall minutter (grønn farge) bak avgangstiden i tabellen.
 • Hvis antall minutter ikke vises for avgangen din, vil bussen/fergen ankomme til planlagt tid i henhold til rutetabellen som vises.
 • Du kan se alle holdeplassene ved å klikke på «Holdeplasser» i kartet.
 • Du kan klikke på din linje og velge en holdeplass i listen eller i kartet. Du kan klikke på en eller flere linjer hvis du ønsker å begrense søket ditt.
 • Hvis du har valgt en holdeplass eller linje, kan du også finne informasjon om avgangstider fremover i tid ved å velge «I dag» eller «I morgen». Bruk piltastene for å bla deg frem eller tilbake i tid.
 • Avviksmeldinger om større hendelser, forsinkelser og avvik vises øverst på venstre side.

Her kan du se en tekstet animasjonsfilm for hvordan du bruker sanntidskartet.

Hva er sanntid?

 • Sanntid er avgangstider som oppdateres kontinuerlig helt frem til avgang fra holdeplassen din.
 • Sanntiden beregnes ut fra hvor lang tid bussen, trikken, T-banen, toget eller båten normalt bruker mellom to stoppesteder og hvor langt det har kjørt siden siste meldepunkt.
 • Husk at sanntid er basert på normal kjøretid for transportmiddelet. Hvis det oppstår uforutsette hendelser, som skaper kø og forsinkelser, kan sanntiden endres fra f.eks. 1 til 3 minutter.