Hva leter du etter?

Skolerute for videregående skoler i Østfold

Det er vedtatt felles skolerute i Viken fra 2021 til 2023.

Skolerute for videregående skole og for barne– og ungdomsskolene er i utgangspunktet den samme, men det kan være enkelte lokale varianter. Se din kommunes nettside her.

Merk at vinterferien er i uke 9 i gamle Buskerud fylke og uke 8 i resten av Viken. 

Her finner du oversikt over de videregående skolene.

 

Skoleåret 2022/2023

August:
17. august – Første skoledag. Sjekk din videregående skole for klokkeslettet skolen starter.

Oktober:
3. oktober til 7. oktober – Høstferie (uke 40)

November:
16. november – Fri for elever, felles planleggingsdag for lærere

Desember:
21. desember – Siste skoledag før jul

Januar:
2. januar – Første skoledag

Februar:
Vinterferien i Østfold er uke 8

April:
1. april til 10. april – Påskeferie

Mai:
17. mai – Grunnlovsdag
18. mai – Kristi himmelfartsdag
29. mai – 2. pinsedag

Juni:
16. juni – Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190